6 skäl till varför du som säljare bör försäkra dig mot dolda fel

En husaffär är oftast den största affären man gör i livet och medför också en del ansvar. Som säljare har man ansvar för dolda fel i fastigheten i 10 år efter försäljningen. Ett så kallat dolt fel är ett fel som inte har kunnat upptäckas vid en noggrann besiktning och som inte kan förväntas utifrån husets ålder, skick, pris eller andra omständigheter. Felet eller skadan ska ha uppkommit innan köpekontraktet undertecknats för att räknas som ett dolt fel. Att ha en säljarförsäkring mot dolda fel kan ha stor betydelse när man säljer.

Att teckna en dolda fel-försäkring kan alltså på många sätt vara en bra investering. Det känns ofta tryggt att veta att huset är besiktigat och försäkrat för eventuella fel som kan framkomma senare. Nedan listar vi fördelarna med den säljarförsäkring* som HusmanHagberg erbjuder sina kunder. 

Gäller i 10 år

Säljaren är försäkrad i 10 år och följer jordabalkens lag om ansvar för säljare. Premien är låg med tanke på försäkringens omfattning och storlek. Vid ett konstaterat dolt fel kan försäkringen ersätta upptill maxbeloppet (750 000 kr-2 miljoner), beroende på vald premie.

Rättsskydd

Säljare företräds vid varje enskilt anspråk upp till maxbeloppet under 10-årsperioden och är berättigad hjälp via försäkringsbolaget från dag ett. Att säljaren är försäkrad innebär förenklat att hon eller han får en kostnadsfri prövning av ärendet. En säljare utan försäkring löper risken att bli stämd av köpare i de fall då överenskommelse inte kan uppnås.

Fördelar - även för köparen

Även köparen kan vara trygg med vetskapen om att säljaren är försäkrad. Om det efter utredning konstaterats att det finns ett dolt fel, finns det också pengar i säljarens försäkring. Utan försäkring är det osäkert om säljaren har pengar vid ett framtida anspråk.

Försäkringen är självriskfri

Inga självrisker eller dolda avgifter finns i säljarförsäkringen.

Fullmakt underlättar hanteringen

En fullmakt ger köparen möjlighet att skicka sitt anspråk direkt till säljarens försäkringsbolag, vilket minskar risk för eventuell konflikt mellan parterna.

Utökat skydd ingår

Utökat skydd för el, vatten och avloppsinstallationer ingår i försäkringen, utan krav på besiktning. Dessutom omfattas alla byggnader på fastigheten som besiktigas, av säljarförsäkringen.

*Avser försäkring bokad via Independia Group AB.
Försäkringsförmedlare: Nordic Försäkring & Riskhantering AB. Försäkringsgivare/Försäkringsbolag är Protector Försäkring Sverige. 

 

Går du i säljtankar? Välkommen att kontakta någon av våra mäklare för en kostnadsfri värdering, eller boka ett möte med en mäklare när det passar dig på HusmanHagbergs digitala tjänst Mäklarbokningen.se