DÄRFÖR SKA DU BESIKTIGA HUSET VID FÖRSÄLJNING

Idag blir det mer och mer självklart att hus besiktigas i samband med en försäljning då en besiktning ofta bidrar till en tryggare och smidigare affär för samtliga parter. En överlåtelsebesiktning kan beställas av både säljare och köpare. Vanliga frågor är varför man ska besiktiga och hur besiktningen går till. Oskar Thörn, besiktningsman på Independia, hjälper oss att besvara de vanligaste frågorna.

 

Vad är syfte och mål för säljare med en överlåtelsebesiktning?

För säljare ger en utförd besiktning ett bättre utgångsläge då husets skick och status redovisas redan i förväg. Besiktningen är också en bra hjälp för mäklaren att utföra en rättvis värdering av huset. Spekulanter på visning kan känna sig tryggare med vetskapen om eventuella fel eller brister i husets aktuella skick, vilket ofta bidrar till en säkrare budgivning och affär.

Idag vill fler spekulanter kunna läsa ett besiktningsprotokoll redan på visning för att få en klarare bild av vad man köper. Det är annars tråkigt att behöva upptäcka eventuella fel och brister i efterhand som kan ändra förutsättningarna och orsaka att det blir en mer komplicerad affär än nödvändigt.

Säljare ges också möjlighet att utföra förbättringsåtgärder. Många gånger är det små saker som man som husägare inte är medveten om såsom spruckna betongpannor, spillskydd för de vitvaror som kräver detta, och andra saker som ofta är enkla för säljare själva att åtgärda inför en visning. Besiktningen kan med fördel även kombineras med en dolda fel försäkring som bidrar till att göra affären ännu tryggare.

Vad är syfte och mål för köpare med en överlåtelsebesiktning?

Som köpare har man ett stort ansvar och en undersökningsplikt vid ett husköp. För att undvika otrevliga överraskningar bör man låta utföra en besiktning via oberoende besiktningsman. Att låta besiktiga huset är en hjälp på vägen och en del i att uppfylla sin undersökningsplikt. Besiktningen och det utlåtande man får om husets skick är ett bra beslutsunderlag vid ett köp. Besiktningen är också ett bra sätt att lära känna sitt nya hus, samt skaffa sig så mycket möjligheter och rättigheter som möjligt ifall det faktiskt är något som framkommer då man redan flyttat in i sitt nya boende. Besiktningsmannen har normalt ett ansvar för sitt utförda uppdrag mot beställande part under de 2 år som följer efter besiktningstillfället.

Hur går besiktningen till?

Besiktningen börjar med en liten genomgång med beställaren där man går igenom hur besiktningen kommer att gå till. En liten frågestund med säljarna hålls då de känner till huset och dess historik. De får möjlighet att bistå med egna uppgifter som exempelvis åtgärder, underhåll eller kända brister i huset. Det är en byggnadsteknisk besiktning som är okulär i sitt grundutförande, vilket innebär att man inte gör några ingrepp i fastigheten. Det finns möjlighet att utöka omfattningen av besiktningen genom att även boka ytterligare tjänster som exempelvis areamätning eller utökad fuktkontroll.

Besiktningsmannen har som uppdrag att hitta eventuella fel eller brister i huset och dess konstruktioner som är av betydelse. Besiktning utförs i alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor såsom tak och fasad. De fel och brister som upptäcks redovisas sedan skriftligt i ett protokoll. Besiktningsprotokollet kan även innehålla en riskanalys och rekommendation om fortsatt teknisk utredning.

Finns det något annat som kan vara bra att tänka på?

  • Ett tips är att fundera över om huset behöver ytterligare granskning av vissa delar som inte ingår i besiktningsuppdraget. Ta reda på vad som ej ingår. Som exempel på undantag kan nämnas energideklaration, radon samt maskinell utrustning.
  • Säkerställ inför er besiktning att besiktningsmannen är ansvarsförsäkrad.
  • Viktigt att nämna är att alla hus har fel eller brister i varierande grad och mängd och man ska inte låta sig nedslås av det. Se det som positivt istället att man får vetskap om det som eventuellt kan eller ska åtgärdas och vad som kan vara bra att hålla under uppsikt.

Tryggad

När du gör din bostadsaffär vill vi att både säljare och köpare av en villa skall ha en så positiv och trygg upplevelse som möjligt. Läs mer om våra Tryggad tjänster här.

Går du i säljtankar? Välkommen att kontakta någon av våra mäklare för en kostnadsfri värdering, eller boka ett möte med en mäklare när det passar dig på HusmanHagbergs digitala tjänst Mäklarbokningen.se