Har du hört talas om framtidsfullmakt?

Visste du att du kan skriva en fullmakt som ger någon du själv utser rätten att bevaka dina intressen den dag då du själv inte klarar det? Britt-Marie Svensson, jurist och grundare av juristbyrån Bra Juridik, berättar allt vi behöver veta om den nya möjligheten.

 

https://blogg.husmanhagberg.se/wp-content/uploads/2018/03/600x400_brittmarie.jpg

Britt-Marie Svensson är chefsjurist och grundare av Bra Juridik.

 

Skillnad på god man och fullmaktshavare.

En god man har nog de flesta hört talas om. Det är en fysisk person som utses av domstol för att utföra ett visst uppdrag. Oftast utses en god man då du på grund av sjukdom, psykisk störning eller försämrad hälsa, behöver hjälp med att förvalta din egendom eller bevaka dina rättigheter (Wikipedia). Från och med juli 2017 har det istället blivit möjligt att skriva en framtidsfullmakt som berättar vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig i framtiden.

Framtidsfullmakten skrivs idag för att gälla senare.

En framtidsfullmakt skrivs då du fortfarande är frisk och blir aktuell först om du skulle bli oförmögen att hantera din ekonomi på grund av exempelvis sjukdom eller psykisk störning. Innehållet i en fullmakt kan variera men får handla om personliga eller ekonomiska angelägenheter som fullmaktsgivaren själv bestämmer.

Exempelvis kan en granskare utses i fullmakten och fullmaktsgivarens make/sambo eller släkting kan begära att fullmaktshavaren redovisar vad man gjort, förklarar Britt-Marie.

Däremot kan en framtidsfullmakt inte omfatta åtgärder inom hälso- och sjukvård eller bestämma en viss typ av vård. Likaså kan fullmakten inte innehålla frågor kring att ingå äktenskap eller skriva testamente.

Britt-Marie förklarar hur en framtidsfullmakt skrivs:

Det är otroligt viktigt att man skriver den så noggrant som möjligt. Se över och ändra innehållet med hänsyn till livssituation, tillgångar m.m; tänk över om fullmaktshavaren ska ha arvode, kunna ge gåvor, sälja fastighet eller aktier. Även redovisningsskyldighet ska förklaras och beskrivas, likaså vem som ska bedöma att fullmakten ska träda i kraft eller upphöra.

Vem kan skriva en framtidsfullmakt?

Alla som är över 18 år.

 

Vem kan utses som fullmaktshavare?

Fullmaktsgivarens make eller sambo, barn eller god vän. Stäm av med den tilltänkta fullmaktshavaren så att hon eller han också är villig att ta på sig ansvaret.

 

Hur ska en fullmakt skrivas?

Fullmakten måste uppfylla vissa formkrav: den ska alltid vara skriftlig och undertecknad inför två vittnen. Banken vill alltid se ett original av fullmakten.

 

När börjar fullmakten att gälla?

Fullmaktshavaren bedömer när ett tillstånd har inträtt som kräver att fullmakten används. Fullmaktshavaren kan begära att tingsrätten prövar om fullmakten har trätt i kraft. Innehavaren av fullmakten ska meddela fullmaktsgivarens make eller sambo och närmsta släktingarna att fullmakten har trätt i kraft.

 

Hur länge är en framtidsfullmakt giltig?

En framtidsfullmakt kan alltid återkallas av fullmaktsgivaren. Om fullmaktsgivaren avlider fortsätter fullmakten att gälla enligt lag, om fullmaktsgivaren inte angivit annat i fullmakten.

 

När kan en framtidsfullmakt bli ogiltig?

Om den inte är skriftlig och undertecknad inför två vittnen.

 

Om Bra Juridik

Juristbyrån Bra Juridik är specialiserad på familjejuridik och juridik för privatpersoner och småföretagare. Företaget brinner för att hjälpa människor till ett tryggare liv och en säkrare privatekonomi, med målet att göra juridiken okomplicerad och mer tillgänglig i vardagen.

https://blogg.husmanhagberg.se/wp-content/uploads/2018/03/600x400_brajuridik.jpg

 

Går du i säljtankar? Välkommen att kontakta någon av våra mäklare för en kostnadsfri värdering, eller boka ett möte med en mäklare när det passar dig på HusmanHagbergs digitala tjänst Mäklarbokningen.se