HusmanHagberg kundombudsman- extra trygghet vid en bostadsaffär

Mats Dahlström arbetar som kundombudsman på HusmanHagberg – en utökad tjänst för köpare och säljare, under och efter en bostadsaffär. Kundombudsmannen svarar på frågor som uppkommer vid en bostadsförsäljning och hanterar även ärenden då missförstånd eller konflikt har uppstått mellan köpare och säljare, eller säljare och HusmanHagbergs mäklare. I första hand hänvisas alltid kunderna att kontakta ansvarig mäklare. Vi har bett Mats Dahlström att berätta mer om vad tjänsten erbjuder.

I vilka fall kan man som kund höra av sig till dig som kundombudsman?

Det kan vara sakfrågor och rådgivning vid köp- och säljprocess, klagomål eller oenighet mellan anlitad mäklare och kund eller mellan köpare och säljare. Det kan också vara någon av våra mäklare som behöver rådgivning hur hon eller han ska agera i en viss situation eller sakfråga.

Hur många ärenden får du in i dag?

Ca 10-15 ärenden per månad.

Hur agerar du när en kund inte är nöjd med sin HusmanHagberg-mäklare?

Min uppgift är att vara så opartisk som möjligt, se till de faktiska förhållanden och reda ut varför kunden är missnöjd och hur vi på bästa sätt kan lösa detta. Vid tvist eller klagomål får jag i vissa fall medla mellan kund och mäklare. Ofta föreligger det enbart ett missförstånd. Som kundombudsman och kvalitetsansvarig bär jag ett ansvar för att alla HusmanHagbergs mäklare agerar korrekt och har en hög servicenivå mot alla våra kunder, vilket är en självklarhet för oss som jobbar på HusmanHagberg.

Vilken är de vanligaste frågan som dyker upp?

Att kunden blandar ihop mäklarens ansvar och säljarens ansvar. Mäklaren är ansvarig för förmedling av bostaden medan säljaren är ansvarig för bostadens skick. Mäklarens ansvar är att bl.a. att informera om bostaden ut ifrån de fakta hon eller han har erhållit (bl.a. från säljaren) och om den omfattande undersökningsplikt en köpare har. En säljare ansvarar t ex för att bostaden vid tillträdet är i det skick den utfästs att vara och att bostaden är korrekt flyttstädad.

Hur rådgör du vid sakfrågor?

Jag utgår alltid från vilka lagar och regler sakfrågan omfattar och vad som troligtvis skulle bli resultatet vid en rättslig prövning. Ofta handlar det om juridiska bedömningar vid avtal och bostadsköp och här försöker jag ofta rådgöra i enlighet vad lagen säger. Jag kan inte bestämma vad som är rätt och fel, men kan råda köpare och säljare och försöka hitta en lösning som är godtagbar för båda. Ofta handlar det om oenigheter av mindre ekonomisk betydelse och som det kostar mer att processa om. Det bästa är om jag kan få till lite givande och tagande och att parterna kommer överens.

Hur kommer man i kontakt med dig?

Jag nås på telefon 0772-25 25 99 helgfria måndagar till torsdagar kl.10-12. Du kan också när som helst maila till kundombudsmannen@husmanhagberg.se, så återkommer jag till dig så snart som möjligt.

Går du i säljtankar? Välkommen att kontakta någon av våra mäklare för en kostnadsfri värdering, eller boka ett möte med en mäklare när det passar dig på HusmanHagbergs digitala tjänst Mäklarbokningen.se

Kommentera