Så skyddar du dig från brand i hemmet

Drygt 100 människor dör i bränder i Sverige varje år- och vid många av dödsbränderna som inträffar i bostäder finns ingen fungerande brandvarnare. Brandvarnare och brandsläckare i hemmet är två goda tips att ha i hemmet för att rädda ditt och andras liv vid olycka.  Vi har samtalat med Anders Hägglund, Operativ Chef på Södertörns Brandförsvarsförbund för att lära oss mer om brandsäkerhet i våra hem.

Hej Anders! Berätta mer om din yrkesbakgrund inom brandförsvaret?

Jag har arbetat 28 år inom räddningstjänsten. Brandman-Förman-Brandmästare-Styrkeledare-Insatsledare och nu Operativ Chef, Södertörns Brandförsvarsförbund. 

Hur stor andel av era utryckningar under året avser bränder i hemmet?

Brand i byggnad utgör ca 10% av våra totala insatser. Mer än hälften av alla insatser till byggnadsbränder sker till bostäder. Vad man sett senaste åren är att andelen bränder i flerbostadshus minskat. Denna statistik utgår från den statistik för Sverige som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram utifrån våra händelserapporter.

Vilka är de vanligaste orsakerna till bränder i hemmet?

Glömd spis är den i särklass vanligaste kända orsaken till bostadsbränder och står för ca en tredjedel av bränderna. I villor är soteld den vanligaste brandorsaken och står för en fjärdedel av bränderna. Andra vanliga brandorsaker är felaktiga startreläer på kyl och frys, elektriska bäddvärmare och tvättmaskiner, rökning, levande ljus, linolja som självantänder eller grillkol som tömts i soporna innan det svalnat. 

Hur ska jag reagera om det brinner hos mig?

Släck branden om det går genom att kyla eller kväva elden. Detta gör du enklast med vatten eller brandsläckare, alternativ brandfilt. Om en kastrull börjar brinna, lägg på locket och stäng av spisen. Häll aldrig vatten i en kastrull med olja- den kan explodera! Om det inte går att själv släcka branden- ta inga onödiga risker- påkalla hjälp via 112. Ta dig ut och stäng dörren till rummet eller lägenheten som brinner så att inte röken sprider sig, det är den giftiga röken som dödar. Om det brinner hos grannen stannar du kvar i din lägenhet och håller fönster och dörrar stängda- gå inte ut i ett rökfyllt trapphus! Invänta hjälp från räddningstjänsten. 

Hur skyddar jag mig bäst för en brand?

Se till att ha en fungerande brandvarnare i hemmet- byt batteri regelbundet. Ha minst en brandvarnare per våningsplan. Införskaffa en brandsläckare, vi rekommenderar sex kilos pulversläckare i hemmet. Den är lätt att använda och släcker branden effektivt. Lämna aldrig levande ljus eller mat på spisen utan uppsikt av en vuxen person. 

 

 

http://blogg.husmanhagberg.se/wp-content/uploads/2016/12/850_brand.jpg

Källa: Råd och tips om eld och brand, Södertörns Brandförsvarsförbund. 

 

Går du i säljtankar? Välkommen att kontakta någon av våra mäklare för en kostnadsfri värdering, eller boka ett möte med en mäklare när det passar dig på HusmanHagbergs digitala tjänst Mäklarbokningen.se

Kommentera