Ska du och din partner köpa gemensam bostad? Detta bör ni tänka på.

Att köpa en gemensam bostad och bli sambo är ett naturligt steg i relationen. Det kan kännas betungande att på förhand lösa de juridiska aspekterna men är lättare gjort än att hantera frågorna i efterhand. Vi har samtalat med jurist Eva Trané Lindgren, Avtal24, för att fördjupa oss i ämnet.

Vad är viktigt för sambor att känna till i samband med bostadsköp?

– Om du och din partner skaffar en bostad för gemensamt bruk räknas den som samboegendom och samboegendom är enligt sambolagen sådant som ska delas lika mellan er vid en separation. Det spelar inte någon roll vem som står på lånet, kontraktet eller vem som lagt in kontantinsatsen – värdet av bostaden ska efter avdrag för skulder delas lika mellan er.

Om ni vill att fördelningen ska vara annorlunda måste ni skriva ett samboavtal. Genom samboavtalet kan ni reglera att den som betalat för bostaden också får behålla hela värdet av den om förhållandet i framtiden skulle ta slut.

Och vad händer med ägodelarna vid en separation?

– Även värdet av ert bohag, det vill säga möbler, inredningsdetaljer, elektronikprylar och husgeråd som införskaffats under tiden ni varit tillsammans ska delas lika mellan er. I samboavtalet kan ni även reglera att var och en behåller sina saker om ni skulle separera.

Bra att veta är dock att det endast är värdet av bostad och bohag som ska delas lika vid en separation mellan sambor – inte bilen, båten, fritidshuset, pengarna på banken, företaget eller pensionssparandet.

Och vad gäller för gifta?

– Om ni är gifta och köper en bostad ska värdet av den delas lika mellan er om ni i framtiden skulle skiljas – vill ni inte ha det på det här viset behöver ni skriva ett äktenskapsförord. Behov av äktenskapsförord finns om ni till exempel står 70/30 på kontraktet på grund av att ni anpassat ägandet till var och ens investering. Det räcker inte att skriva olika ägarandelar på köpekontraktet – vid en skilsmässa kommer värdet ändå att delas 50/50.

Hur ska man tänka om man betalat olika mycket i kontantinsats?

– Om man står lika på lån och ägande men har betalat olika mycket i kontantinsats behöver samboavtalet eller äktenskapsförordet kompletteras med ett skuldebrev, för att den som lagt in mer pengar också ska få tillbaka lika mycket.

Är det något mer man bör tänka på?

– Ja, vi rekommenderar alla att skriva testamente. På så sätt skapar du förutsägbarhet och förhindrar framtida överraskningar och oklarheter. Allra viktigast är det för sambor, eftersom sambor inte ärver varandra. Men tänk på att det är viktigt även för gifta som har särkullbarn. Särkullbarn har nämligen rätt att få ut sitt arv genast, till skillnad från gemensamma barn som behöver vänta tills den efterlevande maken eller makan dör.

Genom att skriva ett testamente säkerställer du att din partner kan bo kvar i er gemensamma bostad om du skulle gå bort. Tänk på att testamentet eventuellt kan behöva kompletteras med en livförsäkring.

Kommentera