Snabbguide för vad som gäller i samband med en budgivning

Att köpa lägenhet är stort och sammankopplas vanligen med många känslor och förväntningar. Budgivningen kan för vissa vara en kittlande spännande upplevelse och stressande för andra. Känn till budgivningsprocessen bättre-och minska stressen. Vi har sammanställt svaren på de vanligaste frågorna. 

 

Vem får delta i budgivningen?

Alla som anmält sitt intresse som spekulant på den aktuella bostaden till fastighetsmäklaren och har klart med finansiering för ett eventuellt köp får delta i budgivningen. 

Vad är skillnaden mellan en öppen och sluten budgivning?

En budgivning är inte reglerad i lag och kan ske på flera olika sätt. Vanligaste är dock öppen eller sluten budgivning. Den öppna är den allra vanligaste budgivningsformen och fungerar som vid en auktion. Budet lämnas i detta fall till fastighetsmäklaren som löpande redovisar budet till säljare och övriga spekulanterna som har möjlighet att buda över varandra.  Motsatsen är sluten budgivning där alla får en viss tid på sig att lämna ett bud, vanligen skriftligen. Det budet är dolt och kan bara ses av säljaren.

Kan säljaren ändra sig om försäljning när budgivningen är startad?

Ja, säljaren är aldrig juridiskt bunden av några överenskommelser beträffande budgivningen. Han eller hon kan när som helst under processen ändra formerna för budgivningen, alternativt helt avbryta den. Dessa förändringar är fastighetsmäklaren skyldig att informera budgivarna om. 

Kan jag som budgivare ändra mitt lagda bud?

Nej, du som lämnar ett bud är inte juridiskt bunden att stå kvar vid det; inte ens om du lämnat det skriftligen. På Fastighetsmäklarinspektionens hemsida finns ett faktablad ”Bra för konsumenter att veta om budgivning” som är bra information

Vinner alltid den budgivare som lagt högst bud?

Nej det behöver det inte vara. Säljare väljer själv vem hen vill sälja till, oavsett om det är den spekulant som bjudit mest eller inte.  Det kan finnas andra villkor i samband med budgivningen som är av vikt för säljaren, exempelvis en snabb flytt. Slutligen är säljaren är inte juridiskt bunden att sälja till det pris som har angetts i bostadsannonsen eller annat sätt under försäljningen. 

Har jag som spekulant rätt att få information om andra spekulanter och deras bud?

Nej det har du inte. Dock rekommenderar Fastighetsmäklarinspektionen en så öppen budgivning som möjligt. Dock har köpare och säljare rätt till en förteckning över de bud som lagts och kontaktuppgift till budgivarna. 

Lycka till med ditt framtida bostadsköp! ♥