Renoveringsdags? Detta innebär rotavdraget.

Nog har de allra flesta hört talas om rotavdraget. Men vad innebär det mer konkret och vilka villkor omfattar det för dig som person, bostaden och utföraren? Nedan listar vi de allra viktigaste punkterna att känna till. 

 

Vad innebär rotavdraget?

Rotavdraget är en form av skattelättnad som har funnits i sin nuvarande form sedan 2008. Rotavdraget innebär att du som beställare kan få en skattelättnad på arbetskostnaden för arbeten som omfattar renovering, ombyggnad och tillbyggnad. 

I konkreta pengar innebär rotavdraget att du kan få avdrag på 30 procent av arbetskostnaden i samband med renoveringar i hemmet. Maxbeloppet är 50 000 kronor per person och år och avser arbetskostnaden och inte kostnader för material, verktyg, maskiner eller resor.

Rotavdraget är preliminärt och betalas i förskott direkt till företaget som du valt att anlita. Rotavdraget dras på fakturan och medför inget extra arbete för din del, om detta inte nyttjas i samband med bostadsförsäljning då rotavdraget ska stå med i deklarationen. 

Vilka villkor gäller för dig som privatperson?

Du:

  • Är 18 år fyllda vid beskattningsårets utgång.
  • Är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst.
  • Måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter.
  • Ska ha rotavdrag kvar att utnyttja.
  • Måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rotarbete.
  • Ett dödsbo kan få rotavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

https://blogg.husmanhagberg.se/wp-content/uploads/2017/05/bygg1.jpg

Vilka villkor gäller för bostaden?

Den som äger bostaden under den period arbetet utförs är också den person som får göra rotavdraget. När du köper en bostad övergår äganderätten normalt till dig när du skriver under köpebrevet. Är du osäker kan du kolla upp det i ditt köpekontrakt eller med din mäklare. För att nyttja rotavdraget krävs också att du bor i bostaden rotavdraget avser, heltid eller deltidsboende. Det är vanligt att köparen vill renovera den nyförvärvade fastigheten och ibland även innan hen själv har flyttat dit. Om du som köpare inte bor i fastigheten när ni utför arbetet får ingen annan använda fastigheten som sin bostad när arbetet utförs. Dessutom kan Skatteverket komma att kräva underlag som styrker att du som köpare äger fastigheten där arbetet utförs. Undantag gäller för föräldrarnas bostad, där du kan få ut rotavdrag utan att bo i bostaden. Där är kravet dock att du betalt arbetet i dina föräldrars bostad och äger en del av bostaden. Bostaden måste vara av typen småhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller fritidshus. Med andra ord gäller rotavdraget inte hyresrätter. Dessutom gäller särskilda villkor för om- och tillbyggnad för småhus, utefter vilket värdeår huset är i. Om ditt småhus till exempel har värdeår 2011 kan du få rotavdrag för om- eller tillbyggnad tidigast år 2017. Med andra ord får du rotavdrag för småhus som är äldre än fem år. Som småhus är en byggnadstyp som innehåller en eller två bostäder. Friliggande villor, radhus, kedjehus, sommarstugor och parhus är vanliga exempel på småhus. Värdeåret är vanligtvis det år huset byggdes färdigt. Läs mer här om värdeår. Detta gäller dock enbart vid om- och tillbyggnad. Du kan få rotavdrag för reparation och underhållsarbete för att återställa ett småhus till det skick det var i från början, oavsett dess värdeår.

https://blogg.husmanhagberg.se/wp-content/uploads/2017/05/bygg2.jpg

Krav på utföraren

Om arbetet ska utföras i Sverige måste utföraren ha F-skatt eller så kan du anlita en person med A-skatt. Om utföraren är registrerad i utlandet och arbetet utförs utanför Sverige krävs ingen svensk F-skatt. Däremot måste motsvarande krav vara uppfylla i hemlandet. 

Om du anlitar en person med A-skatt får du göra avdrag för arbetet som motsvarar den arbetsgivaravgift som du redovisar i den förenklade arbetsgivardeklarationen. Dock får inte utföraren vara en närstående, inte heller utföras av din egna enskilda firma eller dig själv.

Läs mer

Skatteverkets hemsida hittar du mer detaljer kring rotavdraget.

Går du i säljtankar? Välkommen att kontakta någon av våra mäklare för en kostnadsfri värdering, eller boka ett möte med en mäklare när det passar dig på HusmanHagbergs digitala tjänst Mäklarbokningen.se