Så grillar du säkert i sommar!

 

Mysiga grillkvällar tillsammans med vänner och familj väntar dig säkerligen denna sommarsäsong. Med grillning medföljer dock en ökad brand- och skaderisk. Årligen rapporteras såväl personskador som yttre skador till följd av oaktsamhet eller okunskap om skaderiskerna. Här är 7 goda råd att med sig när man planerar en grillkväll med vännerna. 

 

1.Välj en lugn och skyddad plats

Underlaget som grillen står på har stor betydelse ur säkerhetshänseende. Bra underlag är grus- eller sandmark. Engångsgrillar ska inte placeras på ytor som kan fatta eld, såsom gräsmatta eller möbler i trä. Givetvis gäller detta även för gasol- och kolgrillen, som heller inte bör stå i närhet av lättantändligt möblemang. 

2. Välj en säker eldstad

Engångsgrillar är inte en säker eldstad, men fungerar naturligtvis bra vid enstaka tillfällen och vid säker användning. Säkrast är färdiga eldstäder eller fältkök. Bygger du en egen eldstad ska den byggas av stenar och sand, och hållas liten och under uppsikt. 

2. Elda inte när det blåser hårt

Elda inte när det blåser hårt ute eller råder eldningsförbud. Vinden tar lätt med sig elden och riskerar spridning. Risken ökar även för personskador såsom heta flagor som blåser upp i ögonen. Blås inte på glöden! I regel råder eldningsförbud även vid torrt klimat, kolla på din kommuns hemsida vad som råder hos dig om du är osäker. 

3. Ha vatten nära

Se till att alltid ha vatten nära till hands, exempelvis trädgårdsslangen eller en hink med vatten. Detta ifall att du grillar med en engångsgrill eller kolgrill. Använd aldrig vatten för att släcka en eld som uppstår i en gasolgrill. I dessa fall är brandsläckare ett bättre alternativ. 

4. Begränsa alkoholen

Alkohol hör ofta till grillkvällarna. Alkoholen bör dock begränsas under tiden man grillar, nyktrast ska grillmästaren vara för att bevara säkerheten. Många personskador i samband med grillning kopplas samman med just alkohol; personer som välter eller ramlar över grillen, bränner sig på galler, heta verktyg eller trampar på grillkol. 

5. Ha koll på tillåtna vätskor

Använd gärna tändvätska när du ska tända grillen. Tändvätskan ska vara avsedd för tändning av grillkol eller briketter. Använd gärna eltändare, tändpapper, tändblock eller tändgélé för att säkert antända elden. Använd inte bensin, etanol, metanol, T-sprit eller bränsle för spritkök.  Häller du T-sprit över lågor eller heta ytor kan gas- och luftblandningen i flaskan antändas i en explosion och ge omfattande skador. Spruta heller aldrig tändvätska på redan glödande kol då lågor riskerar slå upp och bränna dig. 

6. När du grillat klart

Släck kvarvarande aska/glöd med vatten eller ställ grillen utomhus på en säker plats med locket på. Töm aldrig osläckt aska eller kolrester i soporna eller i trädgården, de kan fortsätta glöda långt efter avslutad grillning. Samma gäller för engångsgrillar som ska släckas med vatten och aldrig kastas i soporna först man vet säkert att askan är släckt. 

7. Rengör din grill regelbundet

Var noggrann med att regelbundet rengöra grillen från fett som kan antändas om det ansamlas för mycket. Fett som droppar ner i kolen kan börja brinna. 

 

Källa: Södertörns Brandförsvarsförbund