Sambo eller gift med särkullbarn – vad gäller?

Det finns en allmän uppfattning om att gifta alltid ärver varandra, men så är inte fallet. När det finns särkullbarn, det vill säga barn som inte är gemensamma, finns det särskilda regler som är bra att känna till.
Viktigt att veta för sambor är att det i arvssammanhang inte är någon skillnad på om det finns särkullbarn eller gemensamma barn – sambor ärver aldrig varandra. Om du vill att din sambo ska få del av ditt arv måste du istället skriva ett testamente. Nadia Chimar, jurist på Avtal24, förklarar hur arvsreglerna fungerar.

Det här gäller om du är gift

Vid dödsfall görs i regel en bodelning där makarnas egendom delas lika efter avdrag för skulder. All egendom ska delas så länge ni inte i ett äktenskapsförord avtalat särskilt om att egendomen ska vara enskild. Även arv eller gåvor som någon av makarna mottagit tidigare kan vara enskild egendom genom bestämmelse i ett gåvobrev eller testamente. Gifta par ärver i de flesta fall varandra eftersom efterlevande make eller maka ärver före gemensamma barn. Undantaget är om det finns särkullbarn, det vill säga barn som inte är makarnas gemensamma. Särkullbarn har, till skillnad från gemensamma barn, rätt att få ut sin del genast och behöver inte vänta tills den andra maken eller makan går bort.

Exempel 1

Anna och Kalle är gifta. De har två gemensamma barn. Plötsligt avlider Kalle. Vad händer?

Först görs en bodelning där makarnas egendom delas lika efter avdrag för skulder. Anna får ärva allt efter Kalle med fri förfoganderätt vilket innebär att hon kan spendera eller sälja egendomen som hon vill, med vissa undantag. Det är till exempel inte tillåtet att skänka bort en stor del av arvet i gåva eller att testamentera bort egendomen, eftersom arvet från Kalle ska fördelas till barnen när Anna dör.

Exempel 2

Anna och Kalle är gifta. De har inga gemensamma barn men Kalle och Anna har varsitt barn sedan tidigare. Plötsligt avlider Kalle. Vad händer?

Först görs en bodelning där makarnas egendom delas lika efter avdrag för skulder. I och med bodelningen får Anna hälften av all egendom. Det som hamnar på Kalles sida i bodelningen går sedan direkt till hans särkullbarn, eftersom särkullbarn har rätt att få ut sitt arv genast. Anna ärver alltså ingenting från Kalle i detta fall, trots att de var gifta.

Det här gäller för dig som är sambo

Det är endast samboegendom efter avdrag för skulder som delas lika vid en bodelning mellan sambor i samband med separation eller dödsfall. Som samboegendom räknas bostad, möbler och husgeråd som köpts för gemensam användning under tiden ni varit tillsammans. Sådant ni ägt sedan tidigare räknas inte. Endast skulder kopplade till samboegendomen får dras av i bodelningen. 

Exempel 1

Lena och Kim har varit sambor i 20 år. De har inga barn. Plötsligt avlider Kim. Vad händer?

Först görs i regel en bodelning där Lena får hälften av all samboegendom (dvs. bostad och bohag) efter avdrag för skulder kopplade till egendomen. Eftersom sambor inte ärver varandra och Kim inte har några barn är det Kims föräldrar som får hela Kims arv. 

Exempel 2

Lena och Kim har varit sambor i 20 år. Kim har ett barn från ett tidigare förhållande. Plötsligt avlider Kim. Vad händer?

Först görs i regel en bodelning där Lena får hälften av all samboegendom (dvs. bostad och bohag) efter avdrag för skulder kopplade till egendomen. Kims barn får hela arvet efter Kim. Om barnet är under 18 år kommer barnets andra förälder att förvalta arvet åt barnet till dess att barnet blir myndigt. 

Skriv ett testamente

Sammanfattningsvis rekommenderar vi sambor och par som har särkullbarn att skriva testamente. Det skapar förutsägbarhet och gör att saker och ting blir så som ni har tänkt er. För att fullt ut trygga både din partner och dina barn behöver testamentet ofta kompletteras med en livförsäkring. Du kan enkelt skriva ett testamente själv online eller få hjälp av Avtal24. Som kund hos HusmanHagberg får du 10% på juridiska tjänster hos Avtal24. Läs mer om HusmanHagbergs samarbete med Avtal24.

 

Går du i säljtankar? Välkommen att kontakta någon av våra mäklare för en kostnadsfri värdering, eller boka ett möte med en mäklare när det passar dig på HusmanHagbergs digitala tjänst Mäklarbokningen.se

Kommentera