Ska du hjälpa ditt barn med sitt bostadsköp? Detta bör du tänka på.

Vi får ofta frågor från föräldrar som på olika sätt vill hjälpa sina barn med bostadsköp. Här svarar juristen Eva Trané Lindgren från avtal24 på frågor kring olika vanliga scenarier i samband med bostadsköp.

Hur ska jag som förälder tänka om mitt barn ska flytta in i bostaden tillsammans med sin partner och jag ska finansiera en del av bostaden?

Om ditt barn ska flytta in i bostaden tillsammans med sin partner bör du se till att de skriver ett samboavtal och eventuellt även ytterligare avtal beroende på hur den specifika situationen ser ut. Utan avtal kan följden bli att den gåva du avsett att ge till ditt barn till viss del övergår till sambon vid separation. Sambolagen säger nämligen att bostadens värde ska delas lika mellan dem vid en separation, oavsett vem som betalat för den eller vem som står på kontraktet. Genom samboavtalet kan man bestämma att hälftendelning inte ska ske vid en separation eller försäljning.

Vad kan vara bra att veta om jag som förälder ska ge en fastighet eller del av en fastighet till mitt barn?

Om du ska ge en fastighet eller en del av en fastighet till ditt barn bör du skriva ett gåvobrev. När du ger en gåva till sitt barn eller barnbarn, ses den som huvudregel som ett förskott på arv. Det innebär att gåvans värde ska räknas av från arvet i framtiden. Om du inte vill att gåvan ska ses som förskott på arv kan du skriva det i gåvobrevet. Med gåvobrevet har du även möjlighet att skriva villkor som skapar trygghet för ditt barn. Du kan till exempel göra gåvan till ditt barns enskilda egendom, vilket betyder att han eller hon får behålla gåvan i händelse av en framtida skilsmässa.

Eller om jag ska låna ut pengar till kontantinsatsen?

Om du ska låna ut pengar till kontantinsatsen bör ett skuldebrev skrivas. Skuldebrevet fungerar helt enkelt som ett kvitto för den som lånat ut och i det avtalet kan du bland annat klargöra vilka räntor som eventuellt ska tillkomma, när återbetalning ska ske och hur återbetalningen ska gå till.

Om jag som förälder ska stå som medlåntagare på bolånet - behöver vi skriva något avtal?

Om du ska stå som medlåntagare på ditt barns bostadslån och endast äga en mindre del eller ingen del av bostaden kan ett regressavtal vara lämpligt eftersom varje medlåntagare ansvarar för hela lånet gentemot banken. Regressavtalet påverkar inte det solidariska betalningsansvaret mot banken, utan används för att reglera och tydliggöra hur låntagarna sinsemellan ska ansvara för lånet.

Skriv de avtal du behöver för att trygga dig i samband med bostadsköpet

Hos avtal24 kan du enkelt och tryggt skriva juridiskt korrekta avtal online eller tillsammans med en jurist, helt skräddarsydda efter dina förhållanden. Om du väljer att skriva ditt avtal online svarar du på ett antal frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar genereras sedan avtalet till en PDF som skickas direkt till din e-post. Istället för att gå till en advokatbyrå som fakturerar per timma, skriver du avtalet till fast pris, när det passar dig.

Kommentera