Snabbguide för vad som gäller i samband med en budgivning

Att köpa bostad är ett viktigt beslut i livet och budgivningen är en stor del av hela köpprocessen. Budgivningen kan för vissa vara en kittlande spännande upplevelse och stressande för andra. Få koll på budgivningsprocessen! Vi har sammanställt svaren på de vanligaste frågorna.

Vem får delta i budgivningen?

Alla som anmält sitt intresse som spekulant på den aktuella bostaden till fastighetsmäklaren och har klart med finansiering för ett eventuellt köp får delta i budgivningen

Vad är skillnaden mellan en öppen och sluten budgivning?

En budgivning är inte reglerad i lag och kan ske på flera olika sätt. Vanligaste är dock öppen eller sluten budgivning. Den öppna är den allra vanligaste budgivningsformen och fungerar som vid en auktion. Budet lämnas i detta fall till fastighetsmäklaren som löpande redovisar budet till säljare och övriga spekulanterna som har möjlighet att buda över varandra. Motsatsen är sluten budgivning där alla får en viss tid på sig att lämna ett bud. Det budet är dolt och kan bara ses av säljaren.

Kan säljaren ändra sig om försäljning när budgivningen har startat?

Ja, säljaren är aldrig juridiskt bunden av några överenskommelser beträffande budgivningen. Han eller hon kan när som helst under processen ändra formerna för budgivningen, alternativt helt avbryta den. Dessa förändringar är fastighetsmäklaren skyldig att informera budgivarna om.

Kan jag som budgivare ändra mitt lagda bud?

Du som lämnar ett bud är inte juridiskt bunden att stå kvar vid det; inte ens om du lämnat det skriftligen. På Fastighetsmäklarinspektionens hemsida finns faktabladet ”Bra för konsumenter att veta om budgivning” som innehåller bra information.

Vinner alltid den budgivare som lagt högst bud?

Nej, så behöver det inte vara. Säljare väljer själv vem hon eller han vill sälja till, oavsett om det är den spekulant som bjudit mest eller inte. Det kan finnas andra villkor i samband med budgivningen som är av vikt för säljaren, exempelvis ett snabbt tillträde. Säljaren är inte juridiskt bunden att sälja till det pris som har angetts i bostadsannonsen eller på annat sätt under försäljningen.

Har jag som spekulant rätt att få information om andra spekulanter och deras bud?

Nej, det har du inte. Dock rekommenderar Fastighetsmäklarinspektionen en så öppen budgivning som möjligt. Köpare och säljare har rätt till en förteckning över de bud som lagts samt kontaktuppgifter till budgivarna.

Lycka till med ditt framtida bostadsköp!

På vår hemsida kan du läsa mer information om vad som gäller vid budgivning.

Går du i säljtankar? Välkommen att kontakta någon av våra mäklare för en kostnadsfri värdering, eller boka ett möte med en mäklare när det passar dig på HusmanHagbergs digitala tjänst Mäklarbokningen.se